برچسب: ولی اسماعیلی

طرح شفافیت آرای مجلس

نمایندگانی که به طرف شفافیت آرای مجلس رای مثبت و منفی دادند

طرح شفافیت آرای نمایندگان بر این اصل استوار است که عملکرد و رای وکیل نمی‌تواند از موکل پنهان باشد و شفافیت در مبارزه با...

در ارتباط باش

1,152طرفدارانمی پسندم
1,518دنبال کننده ها دنبال کردن
652دنبال کننده ها دنبال کردن